Buddha Maitreya and his wife Mandarava Tara in front of the Church of Shambhala Vajradhara Maitreya Sangha Monastery
Stacks Image 2206